Prodej palivového dřeva

Měkké - smrk, borovice
1m 2.000,-
   
Tvrdé - dub, jasan
1m 3.000,-
   

Odvoz:
AVIA kontejner max. 10 prm
Vyvážecí vlek do 40km, max. 10 prm
Ceny dopravy smluvní, dle vzdálenosti.
Uvedené ceny jsou v CZK bez DPH 15%

Pěstební péče o les

Lesní společnost Litoměřice, a.s. provádí kompletní lesnické služby včetně dodávky potřebných materiálů:

- přípravné práce pro první zalesnění, úklid ploch, drcení klestu, naorávání a ošetření půdy

- zalesnění pozemků včetně dodávky vhodného sadebního materiálu

- následná péče o založené kultury (ožínání, chem. ochrana proti okusu, hlodavcům, zvěři atp.)

- vyznačení a provádění výchovných zásahů včetně rozčlenění porostů

- zabezpečení ochrany lesa včetně monitorování škůdců a jejich následná likvidace

- zpracování pěstebních projektů a podkladů pro uplatnění dotací od Podpůrného garančního fondu

- vypracování kalkulací na prováděné práce

- zabezpečení odborné správy lesa

 

Těžební činnost

- těžba dřeva, přibližování, manipulace, odvoz speciálními soupravami

- výkup a prodej dřevní hmoty

- vypracování kalkulací za jednotlivé činnosti při zpracování dřeva